Sociala Medier

Funderar du på att satsa mer på ditt företags sociala medier? Bra! Er närvaro på sociala medier är nämligen ett kostnadseffektivt sätt att synas, bygga varumärke och driva trafik till er hemsida. Idag använder 83 % av svenskarna sociala medier, vilket betyder att det finns en enorm potential att nå sin målgrupp. Sociala medier har blivit en del av vår vardag, genom att vara aktiv på de plattformar där målgruppen finns ökar du kännedomen om ditt företag samt bygger förtroende och genererar försäljning.

För att arbetet ska vara mödan värd är det viktigt att ha en genomtänkt strategi med en tydlig ansvarsfördelning. Vad ska publiceras, när och hur ofta – och vem ska se till att detta görs? Arbetet med sociala medier tenderar ofta att falla mellan stolarna på grund av tidsbrist och okunskap, vilket är synd eftersom man då går miste om effektiv marknadsföring.

Oavsett om du känner att du vill sköta ditt företags sociala medier själv eller om du helt vill lämna över detta och fokusera på de övriga delarna av din verksamhet så hjälper vi gärna till. Vi har tre olika paket att välja på som alla kan anpassas och kombineras med utgångspunkt i vad just ditt företag är i behov av.

Sociala medier - management

Sociala medier – management är för dig som vill fokusera helt på det du gör bäst. Genom att lämna över arbetet med företagets sociala medier sparar du tid och kan lägga krutet där du gör mest nytta. Vi hanterar företagets sociala kanaler och skapar innehåll som visar vad ditt företag står för och vad ni erbjuder.

Sociala medier - plan

Sociala medier – plan passar dig som vill hantera företagets sociala medier själv men som behöver hjälp med att navigera rätt för att uppnå bästa möjliga resultat. Efter ett uppstartsmöte skapar vi ett styrdokument anpassat efter ditt företag där du kan se vad du ska tänka på när du skapar innehåll – allt från tonalitet till frekvens.

j

Uppstartspaket

Uppstartspaketet är för det nystartade företaget som behöver stöd i uppstarten på sociala medier. Tillsammans med dig reder vi ut vad målet med er närvaro på sociala medier är och hur det kan uppnås, vilka som är er målgrupp är samt vilken typ av innehåll som ni bör satsa på baserat på detta. 

Tveka inte att kontakta oss på Win Communication för ett samtal om hur vi skulle kunna hjälpa ditt företag! 

10 + 12 =

073 593 44 66